Lidmaatschappen 2023

Leeftijd

Contributie

Entree

Renteloze lening

 > 51 jaar € 1.345 € 250 € 1.100
31 t/m 50 jaar € 1.345  € 250
26 t/m 30 jaar € 1.005
21 t/m 25 jaar € 590
Jeugdleden 19 t/m 20 jaar € 425
Jeugdleden t/m 18 jaar € 295
Buitenleden € 530
Buitenleden externen € 640
Buitenleden externen jeugd € 265
Studentenleden t/m 27 jaar (momenteel niet beschikbaar) € 405
Countryleden € 170
Bedrijfsleden Verschillende mogelijkheden

 

 

Bijdrage catering

Leden 21 jaar en ouder € 100

De bijdrage wordt door de vereniging verrekend met de exploitant van Sociëteit de Poll en dient als
aanbetaling op de door u te genieten consumpties bij Sociëteit de Poll. Het niet geconsumeerde deel
van de cateringbijdrage vervalt aan het einde van het jaar.

 

Bijdrage NGF

Leden 21 jaar en ouder € 23,-

Leden t/m 20 jaar € 10

 

Driving Range

Bijdrage gebruik oefenballen € 50

 

Betalen in termijnen

Nieuwe en bestaande leden wordt de mogelijkheid geboden de contributie in 12 maandelijkse
termijnen te voldoen met een opslag van 5% op het reguliere tarief.

 

Entreegelden en renteloze lening nieuwe leden

Het entreegeld wordt eenmalig geheven vanaf de leeftijd van 31 jaar. Nieuwe leden, die de leeftijd van
51 jaar nog niet hebben bereikt, zijn tot 51 jaar vrijgesteld voor het betalen van een renteloze lening.
Voor de betaling van de entreegelden en/of renteloze lening voor nieuwe leden >50 jr. kan gekozen
worden tussen onderstaande mogelijkheden:
a) Eenmalige betaling;
b) Betaling in 3 jaren, d.w.z. betaling entreegeld in het eerste jaar en betaling renteloze lening
gelijkelijk verdeeld over tweede en derde lidmaatschapsjaar;
c) Betaling in vijf jaarlijkse termijnen van elk € 300,- waarbij het eerste jaar het entreegeld
wordt voldaan en een deel van de renteloze lening en in de jaren 2 t/m 5 het restant van de
renteloze lening;

 

Buitenleden 
zij die ten minste drie jaar gewoon of jeugdlid zijn van de NNG&CC en het bij hun
categorie behorende entreegeld betaald hebben.
De hoofdverblijfplaats van deze buitenleden dient op een afstand van ten minste dertig
kilometer van het clubhuis van de NNG&CC te liggen.
Tevens dienen zij lid te zijn van een bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) aangesloten
vereniging die gevestigd is op een afstand van ten minste dertig kilometer van het clubhuis
van de NNG&CC, of van een buiten Nederland gevestigde vereniging die is aangesloten bij
een zusterfederatie van de NGF.
Een buitenlidmaatschap kan op elk gewenst moment omgezet worden in een gewoon
lidmaatschap, mits bij het bereiken van een nieuwe leeftijdscategorie voldaan is aan alle bij
die categorie behorende financiële verplichtingen (entreegeld, renteloze lening, etc.).

 

Buitenleden externen
zij die een hoofdverblijfplaats op een afstand van ten minste honderd kilometer van
het clubhuis van de NNG&CC hebben en die tevens gewoon of jeugdlid zijn van een bij de
Nederlandse Golf Federatie (NGF) aangesloten vereniging die gevestigd is op een afstand van
ten minste honderd kilometer, of van een buiten Nederland gevestigde vereniging die is
aangesloten bij een zusterfederatie van de NGF.
Dit buitenlidmaatschap kan op elk gewenst moment omgezet worden in een gewoon
lidmaatschap, mits voldaan is aan alle bij de leeftijdscategorie behorende financiële
verplichtingen (entreegeld, renteloze lening, etc).

 

Buitenleden externen jeugd
zij die een hoofdverblijfplaats op een afstand van ten minste honderd kilometer van
het clubhuis van de NNG&CC hebben en ten minste drie jaar jeugdlid zijn geweest van de
NNG&CC.
Dit buitenlidmaatschap kan op elk gewenst moment omgezet worden in een gewoon
lidmaatschap of ander buitenlidmaatschap mits voldaan is aan alle bij de leeftijdscategorie
behorende financiële verplichtingen ( entreegeld, renteloze lening, etc.) en andere
voorwaarden.
Dit buitenlidmaatschap eindigt in ieder geval op 31 december van het jaar waarin het
buitenlid de leeftijd van zesentwintig jaar bereikt.

 

Countryleden

Leden die toegang hebben tot de gebouwen en terreinen van de vereniging. Zij hebben niet het recht op spelen.

 

Studentleden

Leden in de leeftijd tot en met 27 jaar, geregistreerd als voltijds student bij erkende universiteit of HBO-instelling

 

Bedrijfsleden

Overweegt u zich zakelijk te verbinden met onze vereniging? Neem dan contact op met het secretariaat voor het doornemen van de diverse mogelijkheden.    

 

Opzeggen

Indien u het lidmaatschap op wilt zeggen, dan dient dit te gebeuren voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar van opzeggen.

 

Graag ontvang ik meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip