Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

 

Plaatselijke regels per januari 2019 (met aanpassing 1 april 2022)

 

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen en/of bord wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied
 • H 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Dropping zones:

 

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden daar tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 

-          ontwijken volgens Regel 17.1

 

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone (binnen 2 stoklengte vanaf het bord “dropzone”) droppen.

 

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a

 

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 4 augustus 2022

 

Schade door kraaien

Recent hebben de kraaien flink huisgehouden op o.a. de fairway van Hole 7 en 14. Door de schade aan de grasmat kan er sprake zijn van belemmering als uw bal in of tegen deze beschadiging tot stilstand komt. Met een tijdelijke plaatselijke regel bent u in de gelegenheid om de belemmering te ontwijken.

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien  grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

H&R Commissie, 04-08-2022

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 13 juli 2022

Restant van werkzaamheden aan de baan

Door werkzaamheden van afgelopen winter zijn er met name aan Hole 5,6 en 7 in het Algemeen Gebied nog grote en kleine gebieden met losse aarde die als abnormale terreinomstandigheden moeten worden beschouwd en daarom ontweken moeten worden om natuurherstel te bevorderen. Het gaat om twee grote gebieden links en rechts van de fairway van Hole 2, twee gebieden tussen Hole 5 en 6.

Zoveel als mogelijk zullen deze gebieden worden gemarkeerd door blauwe lijnen, blauwe paaltjes of bordjes “Ground Under Repair”. In voorkomende gevallen zal er aanvullend een bordje geplaats worden “Niet Betreden”.

 

 1. Gebieden met losse aarde in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden en daarop gevolgde grondaanvulling zijn grond in bewerking en is aangegeven door middel van blauwe paaltjes, bord “Ground Under Repair” of blauwe lijn. Dit wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1b (Ontwijken zonder straf van een abnormale baanomstandigheid in het algemeen gebied).

 

Schade door verwijderen onkruid op kort gemaaid gras (fairway hoogte of lager) in algemeen gebied en het herstel door middel van met graszaad verrijkte aarde

In middels zijn vrijwilligers gestart om het onkruid uit de fairways te verwijderen en de plekken aan te vullen met graszaad en grond.

 

 1. Gebieden in het algemeen gebied waar onkruid uit het kort gemaaid gras is verwijderd en met graszaad verrijkt grond is aangevuld dan wel opkomend gras nog kwetsbaar is moeten als grond in bewerking worden beschouwd en kunnen door het grote aantal niet apart gemarkeerd worden. Dit wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1b (Ontwijken zonder straf van een abnormale baanomstandigheid in het algemeen gebied).

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen/verlies van de hole).

H&R Commissie, 7 juli 2022

 

 

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

 • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
 • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
 • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip