Local rules

WERKZAAMHEDEN EN LOSSE OBSTAKELS

Toelichting

Nu de baan, na een week plezier voor de jeugd, weer open is voor volwassenen is het goed u te infomeren over de lokale situaties, de beperkingen en de mogelijkheden die de golfregels u bieden of verbieden.

Door de vele werkzaamheden in de baan zijn er op een aantal holes kleinere en grote gebieden door middel van blauwe lijnen als grond in bewerking (GUR) aangeduid. Het betreft een aantal gebieden na bomenkap en het uitfrezen van stobben, gebieden langs nieuw aangelegde paden en gebieden waar al of niet gras is ingezaaid. Het is meestal niet de bedoeling dat u grond in bewerking betreedt. Indien daar ook nog witte booghekjes staan zoals op Hole 2 naast het pad bij de green is het uitdrukkelijk de bedoeling dat u met uw voeten NIET in de aarde gaat staan opdat het zaaigoed zijn werk kan doen. Stap daar over heen of loop om!

Specifiek voor Hole 2 is er een groot gebied rechts van de green en rijkend tot aan out-of-bounds grens als grond in bewerking gekenmerkt. Wanneer ontwijken volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden) niet goed mogelijk is kunt u gebruik maken van twee droppingzones die voor en achter de green met witte verf zijn aangegeven. Daartoe is een tijdelijke plaatselijke regel ingevoerd.

Door de gehele baan staan langs fairways gesponsorde borden voor het lustrum, D’Olle Griese Martinitoren en Peerd van Omeloeks waarvoor ook een tijdelijke plaatselijke regel is ingevoerd.

Tijdelijke Plaatselijke regels ingaande 12 mei 2020

Grond in bewerking Hole 2

Als een bal in het gebied ligt rechts van de green van Hole 2 dat is aangeduid als grond in bewerking, het aangrenzende deel van het verharde pad rechts en de aangrenzende zone tot aan de out-of-bounds heeft de speler de mogelijkheid de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde dropzone (aangeduid met blauwe verf) voor of achter de green te droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

Markeringen D’Olle Griese Martinitoren en Peerd van Omeloeks

De markeringen langs de fairways met afbeeldingen van D’Olle Griese Martinitoren en Peerd van Omeloeks zijn losse obstakels en mogen worden ontweken volgens regel 15.2 (Losse obstakels) door deze tijdelijk weg te nemen en daarna weer terug te plaatsen.

H&R Commissie, 15-05-2020

REGELS I.V.M CORONA NAAST BESTAANDE GEDRAGSREGELS

Score bij Strokeplay (Regel 3.3b)

 

 • Fysieke scorekaarten worden niet uitgereikt en kunnen derhalve niet gebruikt worden voor het vastleggen van Qualifying scores.
 • Spelers worden verzocht voor Q-scores de web-app van de NNG&CC of de app GOLF.NL  te gebruiken voor het invoeren van de scores. Zorg dat u deze op de smartphone hebt.
 • De marker kan de score alleen accorderen met behulp van de app GOLF.NL


Vlaggenstokken

 

Omdat de vlaggenstokken niet aangeraakt en dus ook niet uitgenomen mogen worden zijn de cups ondieper gemaakt om uw bal zonder contact met rand of vlaggenstok uit te kunnen nemen. Daarbij geldt het volgende:

 

De speler moet te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan.

 • Regel 13.2b “Vlaggenstok wegnemen uit de hole” vervalt tijdelijk.
 • Regel 13.2c “Bal ligt tegen de vlaggenstok in de hole” blijft geldig.

 

Bunkers

 

Door het ontbreken van harken bij de bunkers ontstaat de mogelijkheid dat de bal van de speler in een voetstap van een vorige speler komt te liggen. Voor alle duidelijkheid: er is geen aangepaste regel die het plaatsen of droppen van de bal mogelijk maakt. Spelers worden geacht hun sporen zo goed mogelijk uit te wissen met behulp van club en/of schoenen.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regels gelden tot het moment dat de gedragsregels in verband met de Corona pandemie worden gewijzigd.


De Handicap & Regel Commissie

7 mei 2020

 

Plaatselijke regels per januari 2019

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied
 • H 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Dropping zones:Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag

                     ontwijken volgens Regel 17.1

                     als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone (binnen 2  stoklengten vanaf de oranje paal) droppen.

 

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

Tarieven

Greenfee 18-holes € 65,-   Spelers die geen lid zijn van een vereniging met eigen baan betalen € 75

Greenfee 9-holes € 40,-     Spelers die geen lid zijn van een vereniging met eigen baan betalen € 45

Introductietarief € 40,-

Introductietarief 9 holes € 25,-

 

Beschikbaarheid

U kunt alleen bij ons golfen als de baan vrij is, kijk daarom goed naar de baanbezetting.

Weet u niet zeker of de baan vrij is of wilt u een reservering maken? Neem dan contact met ons op op vul dit formulier in.

 

tel: 050 406 2004

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

 • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
 • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
 • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip