Plaatselijke regels

 

Plaatselijke regels zoals vermeld op scorekaart
 Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingenbord van de H&R 
Cie.
 Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt 
beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet 
worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 Ecologische zone’s (permanent of tijdelijk) worden aangegeven door middel van blauwe 
paaltjes met groene kop bij GUR of rode paaltjes met groene kop bij een hindernis. Deze 
zones mogen niet worden betreden, ook niet voor het oppakken van de bal. (zie *)
 Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de 
houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
 Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en 
met het Pingomeer
 Droppings zones:
Als een bal in de hindernis ligt links van H8, recht achter, of rechts achter de green van 
H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde 
rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker 
is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler 
de volgende opties met een strafslag:
- ontwijken volgens Regel 17.1
- als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in 
de droppingzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.
Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen)

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 15 mei 2024

Schade door kraaien of dassen

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

H&R Commissie, 15-05-2024

 

 

Graag ontvang ik meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip