Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

 

Plaatselijke regels per januari 2019 (met aanpassing 1 april 2022)

 

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen en/of bord wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied
 • H 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Dropping zones:

 

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden daar tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 

-          ontwijken volgens Regel 17.1

 

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone (binnen 2 stoklengte vanaf het bord “dropzone”) droppen.

 

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a

 

Schade door verwijderen onkruid op kort gemaaid gras (fairway hoogte of lager) in algemeen gebied en het herstel door middel van met graszaad verrijkte aarde.

Inmiddels zijn vrijwilligers gestart om het onkruid uit de fairways te verwijderen en de plekken aan te vullen met graszaad en grond.

 

Schade door kraaien

Recent hebben de kraaien flink huisgehouden op o.a. de fairway van hole 7 en 14. Door de schade aan de grasmat kan er sprake zijn van belemmering als uw bal in of tegen deze beschadiging tot stilstand komt.

Met een tijdelijke plaatselijek regel bent u in de gelegenheid om de belemmering te ontwijken.

Tijdelijke plaatselijke regel ingaande 4 augustus 2022

Schade door kraaien

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

H&R commissie, 4-8-2022

 

 Plaatsen vanaf 1 november a.s.

WINTERREGEL (PLAATSEN) GAAT 1 NOVEMBER IN

 

Als de bal van een speler in een deel van het algemeen gebied ligt dat op fairwayhoogte of lager gemaaid is, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal opnemen en schoonmaken dan wel de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in een zone waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Deze zone waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal
 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf referentiepunt: 15 cm vanaf het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
 • deze zone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt,
 • en deze zone moet in het algemeen gebied zijn.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a (2 strafslagen)

Verkorte vorm van deze regel:

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager op alle holes, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm vanaf de oorspronkelijke ligging van de bal en niet dichter bij de hole.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2023 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.


De Handicap & Regel Commissie

1 november 2022

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 11 november 2022

 1. A.     Schade door (rups)bandensporen

De diepe karrensporen en de beschadigingen in het algemeen gebied door werkzaamheden mag u als abnormale terreinomstandigheid beschouwen en ontwijken volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 1. B.      Schade door werkzaamheden in verband met bomenkap

Gebieden met losse aarde in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden na bomenkap en uitfrezen van stobben en daarop gevolgde grondaanvulling zijn grond in bewerking (ook als dat niet is aangegeven door middel van blauwe lijn) waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als het alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen/verlies van de hole).

H&R Commissie, 11 november 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

 • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
 • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
 • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip