Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

 Plaatselijke regels per januari 2019 (met aanpassing 1 april 2022)

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen en/of bord wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied
 • H 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Dropping zones:

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden daar tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

-          ontwijken volgens Regel 17.1

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone (binnen 2 stoklengte vanaf het bord “dropzone”) droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

 1. Werkzaamheden aan de baan

Door werkzaamheden met name aan Hole 5,6 en 7 zijn er in het Algemeen Gebied grote en kleine gebieden met losse aarde die als abnormale terreinomstandigheden moeten worden beschouwd en daarom ontweken moeten worden om natuurherstel te bevorderen. Het gaat om twee grote gebieden links en rechts van de fairway van Hole 2, twee gebieden tussen Hole 5 en 6, de zuidelijke oever van de vijver na de afslag van Hole 7.

Zoveel als mogelijk zullen deze gebieden worden gemarkeerd door blauwe lijnen, blauwe paaltjes of bordjes “Ground Under Repair”. In voorkomende gevallen zal er aanvullend een bordje geplaats worden “Niet Betreden”.

Schade door rupsbandensporen mogen als abnormale terreinomstandigheden worden beschouwd en kunnen als zodanig niet worden gemarkeerd.

Op Hole 5 en 6 zijn grote gebieden bedekt met nieuwe graszoden die nog duidelijke naden kunnen vertonen die tot ongelijke speelomstandigheden kunnen leiden.

Voor genoemde omstandigheden zijn drie Tijdelijke Plaatselijke Regels ingesteld die aanvullend zijn op de Plaatselijke Regels zoals vermeld op de scorekaart.

Tijdelijke Plaatselijke Regel ingaande 1 april 2022

 1. Schade door (rups)bandensporen

De diepe karrensporen en de beschadigingen in het algemeen gebied door werkzaamheden mag u als abnormale terreinomstandigheid beschouwen en ontwijken volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 

 1. Schade door werkzaamheden

Gebieden met losse aarde in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden en daarop gevolgde grondaanvulling zijn grond in bewerking en is aangegeven door middel van blauwe paaltjes, bord “Ground Under Repair” of blauwe lijn. Dit wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1b (Ontwijken zonder straf van een abnormale baanomstandigheid in het algemeen gebied).

 

 1. Naden van graszoden

Als de bal van een speler in het algemeen gebied op of tegen een naad of rand van graszoden ligt of als de naad een belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler mag de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16-1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 

Voor alle drie tijdelijke lokale regels:

Als het ontwijken niet uitgevoerd wordt waar het moet of onjuist wordt uitgevoerd waar het moet of mag geldt:

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van regel 16.1 algemene straf (2 strafslagen bij strokeplay, verlies van de hole bij matchplay).

H&R Commissie, 31 maart 2022

 

 1. 2.       Schade door kraaien of dassen

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

H&R Commissie, 22-09-2021

 

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

In verband met COVID-19 zijn we genoodzaakt om te werken met starttijden.
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Het restaurant en terras zijn gesloten.

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

 • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
 • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
 • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip