Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

Plaatselijke regels per januari 2019 (met aanpassing 18 april 2019)

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie.
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
 • Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Droppings zones:

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts achter de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

-          ontwijken volgens Regel 17.1

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

REGELS IVM CORONA

NAAST BESTAANDE GEDRAGSREGELS

 

 

Score bij Strokeplay (Regel 3.3b)

 

 • Fysieke scorekaarten ook als die worden uitgereikt kunnen niet gebruikt worden voor het vastleggen van Qualifying scores.
 • Spelers worden verzocht voor Q-scores de web-app van de NNG&CC of de app GOLF.NL  te gebruiken voor het invoeren van de scores. Zorg dat u deze op de smartphone hebt.
 • De marker kan de score alleen accorderen met behulp van de app GOLF.NL


Vlaggenstokken

 

Omdat de vlaggenstokken niet aangeraakt en dus ook niet uitgenomen mogen worden zijn de cups ondieper gemaakt om uw bal zonder contact met rand of vlaggenstok uit te kunnen nemen. Daarbij geldt het volgende:

 

De speler moet te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan.

 • Regel 13.2b “Vlaggenstok wegnemen uit de hole” vervalt tijdelijk.
 • Regel 13.2c “Bal ligt tegen de vlaggenstok in de hole” blijft geldig.

 

Bunkers

 

Door het ontbreken van harken bij de bunkers ontstaat de mogelijkheid dat de bal van de speler in een voetstap van een vorige speler komt te liggen. De NGF heeft recent toegestaan om een tijdelijke plaatselijke regel in te voeren waarbij het éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal en niet dichter bij de hole geoorloofd is. Spelers worden wel geacht oneffenheden in het zand zoveel mogelijke glad te strijken met voet of club.

 

Tijdelijke plaatselijke regel ingaande 9 juli 2020

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en

-dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

De Handicap & Regel Commissie

9 juli 2020

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL WERKZAAMHEDEN EN LOSSE OBSTAKELS

Toelichting

Door de vele werkzaamheden in de baan zijn er op een aantal holes kleinere en grote gebieden door middel van blauwe lijnen als grond in bewerking (GUR) aangeduid. Het betreft een aantal gebieden na bomenkap en het uitfrezen van stobben, gebieden langs nieuw aangelegde paden en gebieden waar al of niet gras is ingezaaid. Het is meestal niet de bedoeling dat u grond in bewerking betreedt. Indien daar ook nog witte booghekjes staan of kleine groen-witte paaltjes is het uitdrukkelijk de bedoeling dat u met uw voeten NIET in de aarde gaat staan opdat het zaaigoed zijn werk kan doen. Stap daar overheen of loop om!

Specifiek voor Hole 3 en 4 zijn er een grote gebieden als grond in bewerking gekenmerkt. U kunt dat ontwijken volgens regel 16.1

Door de gehele baan staan langs fairways gesponsorde borden voor het lustrum, D’Olle Griese Martinitoren en Peerd van Omeloeks waarvoor ook een tijdelijke plaatselijke regel is ingevoerd.

Vanaf 22 juni zijn er door de gehele baan werkzaamheden voor de aanleg van de beregeningsinstallatie. De markeren voor deze aanleg in de vorm van witte vlaggetjes, de machines en de materialen die in de baan aanwezig zijn worden als een vast obstakel beschouwd en mag u ontwijken volgens regel 16.1.

Tijdelijke Plaatselijke regels ingaande 26 juni 2020

 

 

Plaatsen en schoonmaken

Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

 

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a (2 strafslagen)

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt vanaf 23 oktober tot 1 november 2020. Daarna gaat de Winterregel in.


De Handicap & Regel Commissie

23 oktober 2020

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

Tarieven

Greenfee 18-holes € 65,-   Spelers die geen lid zijn van een vereniging met eigen baan betalen € 75

Greenfee 9-holes € 40,-     Spelers die geen lid zijn van een vereniging met eigen baan betalen € 45

Introductietarief € 40,-

Introductietarief 9 holes € 25,-

 

Beschikbaarheid

U kunt alleen bij ons golfen als de baan vrij is, kijk daarom goed naar de baanbezetting.

Weet u niet zeker of de baan vrij is of wilt u een reservering maken? Neem dan contact met ons op op vul dit formulier in.

 

tel: 050 406 2004

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

 • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
 • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
 • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip