Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

Plaatselijke regels per januari 2019 (met aanpassing 18 april 2019)

  • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie.
  • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
  • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
  • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
  • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
  • Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
  • Droppings zones:

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts achter de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

-           ontwijken volgens Regel 17.1

-           als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

Regelvraag uit de Inter-poll van April;

 

Antwoord regelvraag Ingebedde bal:

 

B. Plaats markeren, bal opnemen, deze mag worden schoongemaakt, droppen binnen 1 clublengte en niet dichter bij de hole waar de bal ingebed was zonder straf

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 22 september 2021

 

Schade door kraaien of dassen

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

H&R Commissie, 22-09-20212

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

In verband met COVID-19 zijn we genoodzaakt om te werken met starttijden.
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Het restaurant en terras zijn gesloten.

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip