Van de H&R commissie

Van de Handicap en Regel Commissie

 

Blauwe paaltjes en rode paaltjes met groene kop?

 

Verboden speelzones NU duidelijk gemarkeerd

 

Door het ontbreken van de juiste paaltjes kon niet eerder de verboden speelzone rond de waterpartij tussen Hole 11 en 12 op juiste wijze worden gemarkeerd. Op 17 april is dat gecorrigeerd en is de rode hindernis tussen Hole 11 en 12 weer als zodanig gekenmerkt.

 

Hoe worden de verboden speelzones gemarkeerd?

Bij grond in bewerking: blauwe paaltjes met groene koppen

Bij hindernis: rode paaltjes met groene koppen

 

Tijdelijke plaatselijke regel ingaande 18 april 2023

Door recente werkzaamheden zijn de volgende gebieden tijdelijk tot verboden speelzone verklaard en gemarkeerd. De genoemde gebieden zijn verboden speelzones die ook niet mogen worden betreden.

 

1. Gemarkeerd door middel van blauwe paaltjes met groene kop:

  • Aarden wal rechts van eerste deel fairway Hole 11 en rechts van Hole 15
  • Aarden ophoging links na afslag Hole 12
  • Aarden wal tussen Hole 5 en 6

Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels):

Als de bal van de speler in het algemene gebied ligt, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in een dropzone.

De kenmerken van de dropzone zijn:

-          het referentiepunt is het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering,

-          de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt,

-          de dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt

 

2. Gemarkeerd door middel van rode paaltjes met groene kop:

  • Hindernis met nieuwe waterpartij tussen Hole 11 en 12.

Een belemmering door een verboden speelzone in een hindernis moet worden ontweken volgens Regel 17.1e

Korte samenvatting van deze regel:

In elk van de volgende situaties mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt:

(1) Wanneer een bal in een verboden speelzone in een hindernis ligt

(2) Wanneer een verboden speelzone op de baan een belemmering vormt voor de stand of swing bij het spelen van de bal in een hindernis.

De speler moet deze situatie met straf ontwijken volgens de bekende regels voor de rode hindernis: Regel 17.1d of 17.2.

 

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 17.1: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

17 april 2023

Namens H&R Commissie

Ries de Langen

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip