Selectiecriteria H1 en H2 seizoen 2022

De NNG&CC wil voor het Noorden het centrum voor topgolf en toptalent worden. Bij een opleiding van talent hoort ook het spelen op hoog niveau, n.l. de hoofdklasse. Om de hoofdklasse te bereiken willen we ook jonge spelers de kans geven om mee te doen aan de selectie H1 & H2. Hiermee kunnen we bouwen aan een toekomst met twee hoofdklasse waardige teams. Dit betekent dat H1 & H2 geen coöptatie teams meer zijn en de spelers worden geselecteerd volgens de criteria in de bijlage. 

 

Aanmelden
Iedereen die in aanmerking wil komen voor selectie H1 & H2 dient dit z.s.m. kenbaar te maken en uiterlijk 1 augustus aan de TC. Diegene die zich opgeeft, heeft kennis genomen van de selectiecriteria en committeert zich hieraan.

 

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar tc@nngcc.nl

 

Selectie team
Op basis van gespeelde wedstrijden, resultaten, inzet tijdens trainingen en voortgang wordt bepaald wie uiteindelijk in H1 & H2 komt te spelen.

 

Een competitieteam is een verzameling van spelers die een team vormen en die naast een individueel resultaat (singles) ook een groepsresultaat (foursomes) moeten behalen. Dat vergt, fysieke, sportieve, communicatieve en reflectieve eigenschappen van de spelers. Team building vereist samen spelen, trainen, gedrag en procedures bespreken, saamhorigheid, loyaliteit, reflectie, aanpassing, met zijn allen hetzelfde doel nastreven.


Om een team voor te bereiden op de Competitie faciliteert NNG&CC een trainingsprogramma. De geselecteerden zullen zich ook aan deze training moeten commiteren en wij verwachten van de speler dan ook dat hij alle trainingen bijwoont.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u ook een e-mail sturen naar tc@nngcc.nl

 

Volledige toelichting en criteria

 

 

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip