Bridge op de golf

Bridge op de golf

“ Bridge voor beginners en gevorderden”

 

De bridgeavonden in het clubhuis werden vele jaren met veel enthousiasme georganiseerd door Rob en Paula Brouwer. Zij zijn helaas geen lid meer van onze club.

Toch mag hierdoor geen einde komen aan deze gezellige avonden.

Er blijkt veel belangstelling te bestaan om bridgedrives te organiseren zowel voor geoefende bridgers maar ook voor minder geoefende spelers. En ook die willen wij enthousiasmeren voor dit mooie spel.

 

We organiseren dan bridgedrives voor gevorderden in de vorm van top integralen, zoals vroeger, maar ook voor minder gevorderde /beginnende spelers onder deskundige begeleiding.

Dat wil zeggen: voor de laatste groep (in een aparte zaal) zullen er tijdens het spel één of meer instructeurs rondlopen die de spelers met raad en daad terzijde staan. Er is dus veel ruimte voor vragen en overleg.

Wij hopen dat door deze begeleiding tijdens het spel, beginnende bridgers hun schroom overwinnen en in een gezellige ambiance meer van het spel gaan leren. We zijn per slot van rekening allemaal ooit eens begonnen!!!

 

In de ene zaal wordt de aloude drive georganiseerd en in de andere zaal de begeleide drive.

Er is dit jaar gekozen om eenmaal in de wintermaand te bridgen op de zondagmiddag, waarbij de drives beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.  

Daarna is er de mogelijkheid een eenvoudige wintermaaltijd te gebruiken in het clubhuis om lekker na te kunnen praten.

 

Ook Eurocup spelers zijn van harte uitgenodigd. Zij hebben de keuze tussen: vroeg starten voor 18 holes of ( nieuw dit jaar ) 9 holes en daarna bridge.

 

U kunt zich alleen of met een partner naar eigen keuze opgeven.

 

Eerste drive:

Zondag 27 januari 2019 14.00-17.00 uur

 

Tweede drive:

Zondag 24 februari                      14.00-17.00 uur

 

Prijsuitreiking                                   17.15 uur

 

Kosten: € 3,-- pp.

 

Aanmelden: begin januari via secretariaat@nngcc.nl of via het bord in de hal van het clubhuis.

 

 

Calista van Haastert- van Limburgh                                06-28127360

calistavanhaastert@home.nl

Hein Gaarenstroom                                                         06-53698664

heingaarenstroom@gmail.com


Publicatiedatum: 27 november 2018