Winterregel (plaatsen) gaat 3 november in

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag, zonder straf, worden opgenomen, worden schoongemaakt en worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar de bal oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.

Voordat de speler de bal opneemt moet hij de ligplaats van de bal merken.
Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is de bal “in spel” en mag niet opnieuw worden geplaatst.

Indien de speler zijn bal opneemt zonder de ligplaats van de bal te merken, of de bal beweegt op een andere manier, zoals bijvoorbeeld door het verrollen van de bal met een club, loopt hij één strafslag op.

 

NB 1: overtreding van deze plaatselijke regel:

- matchplay:  verlies van de hole
- strokeplay:  twee strafslagen
 
NB 2: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, met inbegrip van paden door de rough die gemaaid zijn op fairwayhoogte of lager.

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.


De Handicap & Regel Commissie

1 november 2017


Publicatiedatum: 2 november 2017