Team Tee 1

Team Tee 1 (TT1)

Team Tee 1 staat voor:

  1. bewaken van de goede balans tussen de sluitingstijden van de baan (standing) voor de verschillende doelgroepen:  recreatieve golfers, werkende golfers, wedstrijdgolfers en TOPgolfers.
  2. bewaken dat de sluitingstijden van de baan (standing) rond wedstrijden zo veel mogelijk beperkt worden (stellen van sluitingsnormen).
  3. zorgdragen voor optimale communicatie over wanneer er standing is én wanneer niet.

 

De Club wil graag dat alle leden en gasten de ruimte kunnen vinden om hun spel te spelen. Dit wordt handen en voeten gegeven door beperkingen op te leggen aan:

 

  1. de georganiseerde activiteiten in het weekeinde/vrije dagen;
  2. het aantal activiteiten/wedstrijden met een shotgun start;
  3. het aantal activiteiten/wedstrijden waarbij gestart wordt van hole 1 en 10.

 

Hierdoor wordt bevordert dat de baan zoveel mogelijk open is voor de “spiraal” spelers.

 

U wilt iets organiseren?

Het verenigingsleven is gebaat bij “samen actief zijn”.  Team Tee 1 wil de baansluiting in zo goed mogelijke banen leiden. Wilt u iets organiseren dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (Janine). Na zorgvuldige afweging, rekening houdend met de belangen van alle leden, krijgt u van ons een duidelijk antwoord.

 

Ons credo “De Spiraal in ere, lang leve de voortuitgang”.

 

Team Tee 1

Janine Douwes, Hilda Hendriks (niet op deze foto), Marretje Ruskamp, Hans Arendzen en Joost de Groot