Voorjaarslessen competitie trainingsgroepen

 

De teamindeling voor 2018 volgt binnenkort.

 

 

Training 

 

Serieuze fun

We organiseren op de Noord-Nederlandse voor elk niveau golf lessen. Onze Pro’s Robert Schoonhoven, Paul Karreman en Rutger Douglas zorgen voor lessen met fun maar natuurlijk met een serieuze ondertoon.  

De golflessen bestaan uit een reeks van 10 lessen in het voorjaar en 10-14  lessen in het najaar. Lessen worden op onze golfclub gegeven in groepjes van ongeveer 6-7 kinderen. Voor de jongste golfers zijn de groepen iets kleiner, ongeveer 5-6 kinderen. Meestal met jongens  of meisjes van je eigen leeftijd en niveau die golfen net als jij ook een leuke sport vinden. Voor de zondaglessen wordt er voor de groepssamenstelling zowel gekeken naar leeftijd, vrienden als speelniveau. Voor de competitiejeugd en de talentgroep is speelniveau het belangrijkste.

Op de zondag hebben we  in de voorjaars-zomerperiode  lessen van 90 minuten. Deze lessen bestaan uit twee delen: eerst 50 minuten les door een van de Pro’s, gevolgd door het verder oefenen van het geleerde onder begeleiding van een van onze 13 gediplomeerde NGF jeugdcoaches. Op deze wijze wordt het geleerde meteen in de praktijk toegepast. Voor de allerjongsten beginnen de lessen om 9:00 en de ouderen volgen later op de dag. 

De organisatie voor de jeugdlessen ligt bij de Jeugdcommissie en onze pro Robert Schoonhoven.

 

 

In het voorjaar/zomerseizoen is de training als volgt verdeeld:

De breedtejeugd traint 1 x per week op zondag bij onze Pro die de breedtejeugd begeleidt, Rutger Douglas. Na de training van de Pro’s wordt deze voortgezet met een oefensituatie van het geleerde die door de Jeugdcoaches wordt begeleidt. De Pro die de breedtejeugd traint, geeft aan het eind van het voorjaar/zomerseizoen een advies welke spelers mogelijk potentie hebben om mee te doen met de competitie groepen. Deze spelers krijgen een screening van onze Pro, waarna wordt besloten in welke trainingsgroep zij in het najaar deel kunnen nemen.

De competitiejeugd traint 1 x per week op doordeweekse  dagen, wordt zoveel mogelijk ingedeeld op sterkte en traint  met het eigen competitie team. Deelname aan deze trainingen is verplicht op het moment dat een speler competitie wil spelen. De Pro maakt aan het einde van het competitieseizoen een evaluatierapport van alle competitiespelers die gedurende het voorjaar/zomerseizoen bij hem hebben getraind en maakt een nieuwe indeling voor de najaarslessen.

De talentgroep heeft veel ambitie  om de top te bereiken, veel zelf te spelen  en heeft ook het nodige talent en inzet om zelf te oefenen. Spelers worden door de Pro voorgedragen aan de jeugdcommissie om in de talentgroep deel te nemen. Deze groep traint mee met hun eigen competitieteam en traint daarnaast nog 1 x per week bij onze Pro in de talentgroep. Spelers in de talentgroep kunnen uit verschillende competitie- trainingsgroepen komen.

 

 

Najaarstraining:

De breedtejeugd traint 1 x per week op zondag en de competitiespelers worden verdeeld in trainingsgroepen die door de week trainen. Deze groepen kunnen een andere samenstelling hebben als de competitieteams en worden op basis van voortgang en techniek ingedeeld. 

De spelers uit de talentgroep trainen mee met hun eigen trainingsgroep van competitiespelers en traint daarnaast nog 1 x per week bij onze Pro in de talentgroep. Spelers in de talentgroep kunnen uit verschillende competitie- trainingsgroepen komen.

 

In het najaar zo rond eind september moeten we als club weer opgeven met hoeveel competitieteams we seizoen 2015 gaan spelen. Hiervoor krijgen alle jeugdspelers die qua handicap hiervoor in aanmerking komen, een uitnodiging. Als je voor een competitieteam of voor de  talentgroep  wordt uitgenodigd, is er een aantal spelregels van toepassing om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken:

  • Aanwezigheid op de trainingen is verplicht. Immers, de Pro staat er voor jou en om een teamgevoel te hebben met de rest van de spelers moet je er gewoon zijn! We doen ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met schoolroosters en persoonlijke voorkeuren, maar misschien lukt dat niet altijd.
  • Als je een keer niet kunt komen OF als je te laat op de training komt, laat je dat rechtstreeks aan de Pro weten. Als je te laat komt stoort dat namelijk de les. Robert is uiteraard telefonisch / via SMS bereikbaar 06-12414844
  • De talentgroep krijgt huiswerk mee van de Pro. Dit kan zowel theorie zijn als praktijk. De Pro houdt er in zijn lessen rekening mee dat iedereen dit huiswerk ook doet. Op die manier leert iedereen het snelste en blijft de groep qua voortgang ook goed bij elkaar.
  • Het is natuurlijk de bedoeling dat de spelers steeds beter worden. De training helpt daarbij, maar is niet genoeg. Beter worden doe je vooral op de baan, de driving range en de oefenhole. Daarom wordt van de spelers verwacht dat jullie naast de training ook zelf gaan oefenen.
  • Om goed te kunnen spelen is het belangrijk dat je materiaal goed in orde is, dat je uitgerust bent en dat je genoeg te eten/drinken hebt, afhankelijk van het weer en hoe lang je speelt. Dat zijn dingen waar je zelf over na moet denken. Zorg ervoor dat je je spullen EN jezelf goed voor elkaar hebt!