Committed to Jeugd

 

 

 

 

Waarom Committed to Jeugd?

Golf en jeugd zijn twee begrippen die zich de laatste jaren in toenemende mate mogen verheugen op een gezamenlijke belangstelling. Dat zien we aan de ene kant door de toename van het aantal jeugdleden dat ongeveer 10% van het aantal leden van den NNG&CC uitmaakt. En aan de andere kant is er een actieve NGF die het jeugdgolf op intensieve wijze stimuleert met haar programma “Committed to Jeugd”.

 

 

 

 

Committed to Jeugd is een programma van de NGF met als doel om de kwaliteit van het jeugdgolf bij de NNGCC te verbeteren en golf als breedtesport te stimuleren door meer kinderen het golfspel te laten beoefenen. Houvast voor deze ontwikkeling is enerzijds de support voor het programma vanuit de NGF – Het is al bij meerdere clubs ingevoerd – anderzijds de structuur van het jeugdprogramma dat de NNGCC heeft gemaakt in samenwerking met de NGF. Structuur aanbrengen in het jeugdprogramma en te zorgen dat onze jeugd les krijgt maar vooral méér gaat spelen in de baan. Vooral voor het spelen in de baan hebben Jeugdcoaches een belangrijke rol.

 

Dit resulteert in : 

  1. Duidelijkheid in het opleidingsprogramma van de golfjeugd
  2. Betrokkenheid van enthousiaste ouders bij de trainingen

 

Meer over CTJ is te vinden op de webiste van de NGF

www.ngf.nl/pagina/committed-to-jeugd/