Jeugdcommissie leden

 

Voorzitter

Angelique de la Cousine  (NNO wedstrijden) cousine@home.nl

 

Secretaris

Ellen van Koten  (Competitie jeugd)

 

Penningmeester 

Anna Krijnen  (Vrijdagmiddag inloop)

 

Leden

Alf Geurds  (Wedstrijdleiding)

Jaap Bosch 

Egbert Hidding  (Vertegenwoordiger Bestuur / Pro’s)

Charlotte Temmerman  (Breedtejeugd)

Maurits Noorda (Topjeugd)

 

 

 

PRO’s

-  Robert Schoonhoven; info@robertschoonhoven.nl; competitie- en talenttrainingen

-  Paul Karreman; info@smashfactor.nl; fysieke training

 

 

 

Vertrouwenspersoon

Elke club moet ervoor zorgen dat je je prettig en veilig voelt op de club. Iedereen moet zich netjes gedragen en met respect met anderen omgaan.Soms lukt dat niet helemaal en dat kan eenmalig zijn of vaker voorkomen.

 

Als je gepest wordt, mishandeld of met seksuele discriminatie te maken krijgt, dan kun je naar de vertrouwenspersoon van onze club gaan om dat te melden. Bij ons is dat Anneke Smid (06-30686864). Mocht Anneke langere tijd afwezig zijn, dan kun je contact opnemen met Mandy Boer (06-27052070) of Janke van de Werf (06-20429881) van de NGF.

 

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk persoon en luistert goed naar wat jij te vertellen hebt. Het gesprek is vertrouwelijk en wordt niet met andere mensen gedeeld. Samen gaan jullie zoeken naar een oplossing voor datgene wat je hebt meegemaakt. Pas als het nodig is, zal ze het bestuur inlichten.

 

 

 

De communicatie vindt op verschillende manieren plaats: Allereerst kun je op de website allerlei informatie vinden. Dat is met name ook makkelijk voor ouders van jeugdleden. Alle informatie wordt op de site geplaatst.

 

Daarnaast hebben we een eigen Facebook pagina. Ook hierop kun je informatie vinden over activiteiten vinden er vanuit de club plaatsvinden. Maar we plaatsen er ook foto’s op van onze spelers! Dus als je eens bij een wedstrijd bent of een ander evenement en je hebt een paar leuke foto’s. Stuur ze naar: marionkarsenbarg@gmail.com

 

Voor de jeugd hebben we net een app groep gemaakt: NNGCC JEUGD. Dan kunnen jeugdspelers zelf afspraken maken om te golfen, weetjes delen enzovoort.

 

In principe wordt er geen mail meer verstuurd omdat bekend is dat dat niet meer het middel is dat de jeugd gebruikt. Deze nieuwsbrief is daar echter een uitzondering op.