Interview met Robert Schoonhoven

 

Pro Portret: Terug in een andere rol

 

‘Heel leuk om terug te zijn. Ik ben hier een paar jaar als amateur lid geweest en ook in het eerste competitieteam gespeeld. Je herkent veel dingen, al is mijn rol nu natuurlijk heel anders. Als amateur ben je vooral met je eigen spel bezig. Als pro heb je geheel andere taken.’

‘Ik heb tijdens mijn opleiding stage gelopen op Heidemeer en daarna heb ik 6 jaar als headpro op Golfclub Holthuizen in het Drentse Roden gewerkt. Daar heb ik het enorm naar mijn zin gehad, maar je hebt toch altijd de ambitie om ergens anders te gaan werken.

Op Holthuizen hield ik mij onder andere veel bezig met het werven van nieuwe leden en de aanwas van de jeugd. Op de Noord-Nederlandse is mijn takenpakket heel anders. Ook hier is de aanwas van de jeugd belangrijk, maar dat geldt ook voor wat je de topamateurs aanbiedt en hoe je zorgt dat het pakket “breedtegolf” goed wordt ingevuld.’

‘In de loop der tijd is de taak van een clubpro behoorlijk geëvolueerd. Dat heeft met de veranderde situatie te maken: mensen worden bijvoorbeeld minder snel lid van een golfclub. Vroeger waren we dan ook echt teachers, nu is de pro meer een coach. Niet meer iemand die alleen individuele lessen geeft, maar die nadenkt over andere manieren om mensen – ook in groepen – beter te laten spelen. En de aanpak is bij kinderen natuurlijk heel anders dan bij senioren.’

‘Omdat de markt anders is geworden, moeten pro’s mee veranderen. Dat heeft ook tot gevolg – en dat is niet slecht – dat er op veel clubs meer en beter wordt samengewerkt: clubs en pro’s hebben op veel terreinen dezelfde belangen.

Vroeger waren er op de meeste clubs geen wachtlijsten en kwamen lesboeken snel vol. Nu is het niet alleen zaak om nieuwe leden te werven, maar ook om je huidige spelers en speelsters te behouden. Wees zuinig op je leden, is mijn devies.’

‘Dat laatste bereik je o.a. door goed rekening te houden met de wensen van de leden. Natuurlijk zijn er de individuele lessen, maar ook veel activiteiten voor groepjes en groepen. En wat je aanbiedt, moet een behoorlijke variatie vertonen. Denk aan fysieke èn technische trainingen.

Zo biedt de Noord-Nederlandse voor het derde jaar in de winter een zeer succesvol golffit-programma voor groepjes van zes dames en heren. Het aantal deelnemers is naar maar liefst 115 dames en heren gegroeid!’

‘Natuurlijk zal ik de komende tijd eigen initiatieven ontplooien, met bijvoorbeeld elke maand themasessies. En bij wat ik doe en ga doen, spelen sociale media een belangrijke rol. Het is een uitstekende manier om de contacten met je leden te onderhouden, om berichten te plaatsen en mensen te informeren.

Het is goed om te zien hoe mensen op bijvoorbeeld mijn tweets reageren.’

 

 

Website: http://robertschoonhoven.nl

Twitter: https://twitter.com/schoonhovengolf

Facebook: https://www.facebook.com/RobertSchoonhovenGolf