Spelersinformatie

 

Greenfee spelers zijn altijd welkom op onze mooie baan, mits in bezit van baanpermissie. Uiteraard houdt iedereen zich aan etiquetteregels en gangbare kledingvoorschriften.

 

Greenfeespelers worden geadviseerd altijd vooraf te informeren naar de speelmogelijkheden. Het is niet mogelijk een starttijd te reserveren.

 

Greenfeespelers gelieve zich te melden bij de Receptie. Indien daar niemand aanwezig is kunt u zich melden aan de bar. De greenfeekaart svp zichtbaar aan de tas bevestigen.

 

Ter bevordering  van een zo optimaal mogelijke baanbezetting zijn een aantal afspraken vastgelegd:

 

 Aan het werk zijnde baanpersoneel heeft altijd voorrang. Bij zwaailicht aan mag geen slag gemaakt te worden. Wacht op hun teken alvorens verder te spelen.

 

Aanwijzingen van office manager/secretariaat of marshal, ook betreffende de toegestane grootte van een partij, dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

Starten vanaf H.10 kan alleen indien er op H.9 geen spelers zijn die door willen spelen. Flights die doorkomen vanaf H.9 hebben voorrang op flights die willen starten op H.10

 

Bij het begin van een ronde op H.1 pas afslaan als de spelers voor u nabij de green zijn.

 

Wees attent op uw eigen speeltempo en laat een flight die sneller speelt dan uw flight altijd zo snel mogelijk door.

Bij achterstand van een hole of meer t.o.v. de voor u spelende flight moet u uw speeltempo verhogen (ook in een wedstrijd), en als de achterop komende flight moet wachten deze  altijd doorlaten.

 

Als een flight een bal moet gaan zoeken, dient de zoekende flight de achterop komende flight onmiddellijk door te laten. Dus direct als u constateert dat u naar een bal moet gaan zoeken, en niet pas na een aantal minuten !

 

Flights spelend met de “Oranje Vlag” spelen een jaarwedstrijd. Flights met de Oranje vlag hebben geen voorrang bij de start op H.1. Door de baan dient men rekening te houden met het tempo van de flight.

 

Shotgun start over 9 holes alleen bij minimaal 30 deelnemers en over 18 holes bijminimaal 60 deelnemers, tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring door officemanager/secretariaat.

 

 

Het clubhuis is rookvrij 

Honden zijn niet toegestaan