Handicarts

 

6 Handicarts beschikbaar

Gebruikerstarief met gebruikerskaart per ronde.

Gebruikerskaart aan te vragen bij de clubconsul. Of via secretariaat.

1 minder valide

€ 4,--

2 mindervaliden samen in 1 kar

€ 8,--

1 valide + 1 minder valide in 1 kar

€ 12,--

 

Gebruikerstarief zonder gebruikerskaart

Validen per kar

€ 25,--

Wedstrijd / evenement

€ 50,--

 

Een handicart kan gereserveerd worden door inschrijving in het handicart-register op de inschrijfbalie tegenover de Receptie of telefonisch via 050-406 2004.

 

 

Gedrag- en rijregels

GEDRAGS- EN RIJREGELS

Handicarts worden uitgegeven aan houders van een geldige gebruikerspas van de Stichting Handicart. De Handicarts zijn of eigendom van de Stichting Handicart of eigendom van de exploitant van de golfbaan.

 

Iedere gebruiker van een Handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrags- en Rijregels’:

 

Maximale belasting

Twee personen. Het is niet toegestaan niet betalende passagiers mee te nemen.

 

Rij voorzichtig en spaar de baan!

Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit.

Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op fore greens / aprons.

 

Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat Handicarts ter beschikking worden gesteld en waarborg uw eigen veiligheid!

 

Voorkom kapotte voorruiten.

Parkeer schrander. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van de golfers in uw omgeving.

 

Bestrijd ‘Zwartrijden’

Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder van de Handicart niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient er voor te zorgen dat er voor zijn medepassagier is betaald. De tarieven worden aangegeven op de tarievenkaart van de Stichting Handicart. Zij kunnen echter per baan verschillen.

De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen.

 

Laat na gebruik de Handicart in goede staat achter

Steek (indien van toepassing) na gebruik de stekker van de kar weer in het stopcontact. De volgende bestuurder wil ook graag zijn ronde kunnen voltooien.

 

Laat niet als dank voor het gebruik uw rommel (of die van een ander) achter in de buggy. Check de kar na de rit dus even op rommel die er niet in hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan.

Meld storingen direct zodat de Handicart zo snel mogelijk beschikbaar is voor de volgende gebruiker.

 

Schade en ongevallen

In geval van schade dient deze onmiddellijk te worden gemeld. Er moet z.s.m. eenEuropees autoschadeformulieringevuld worden. De verzekeraar staat erop dat de melding direct ter plekke plaatsvindt en dat het schadeformulier zo snel als enigszins mogelijk is, wordt ingevuld.

Het eigenrisico bij schades is  € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

 

Voor de houders van een gebruikerspas is een schade inzittende verzekering van toepassing. Bij het gebruik van Handicarts, de karren die eigendom zijn van de Stichting Handicart, geldt deze ook voor de medepassagier.