Groepen en groepsreserveringen

 

Het beleid van de NNG&CC is er op gericht om zo weinig mogelijk gereserveerde starttijden te hanteren.

 

Leden en greenfeespelers die te kennen hebben gegeven met een groep van minder dan 20 personen te komen spelen, hebben geen recht op starttijd. Ook zij zullen gebruik dienen te maken van de ballenspiraal bij de afslag van de eerste tee.

Ter informatie aan de leden en onze gasten wordt hun voorgenomen starttijd als groep op de website en het mededelingenbord vermeld, dit om eventuele onaangename verrassingen te voorkomen.

 

Voor groepen van meer dan 20 personen kan wel een starttijd worden aangevraagd en deze staat dan vermeld op de website als groepsreservering. Hiervoor geldt een speciaal tarief. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het secretariaat.