Privacy en cookiebeleid

Uw privacy

De NNG&CC is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt van leden en vrijwilligers.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt De NNG&CC zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De NNG&CC te Glimmen. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u, wanneer u een lidmaatschap afsluit, te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden/

Uw gegevens worden doorgestuurd naar de KNLTB voor de aanvraag van uw lidmaatschap daar.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor De NNG&CC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; en om u van informatie over diverse evenementen e.d. te voorzien.
E-mail

De NNG&CC heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie De NNG&CC indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen De NNG&CC, onder vermelding van WBP, secretariaat@nngcc.nl

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de vereniging, dan een e-mail sturen aan ons via secretariaat@nngcc.nl onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

De NNG&CC laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

De NNG&CC is actief op social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant De NNG&CC zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De NNG&CC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, De NNG&CC (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. De NNG&CC is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met De NNG&CC via secretariaat@nngcc.nl.

Website van De NNG&CC en andere websites

Op de website van De NNG&CC treft u een aantal links aan naar andere websites. De NNG&CC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
De NNG&CC, t.a.v. de Privacy Officer, Pollselaan 5 of e-mail: secretariaat@nngcc.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

De NNG&CC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien De NNG&CC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop De NNG&CC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrief.

Glimmen, 3 april 2018

 

 

 

Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de NNG&CC. De NNG&CC streeft ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betracht de NNG&CC grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

De NNG&CC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op www.nngcc.nl. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.

De NNG&CC kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina's en van de informatie die daarop staat.