Plaatselijke regels

 Plaatselijke regels scorekaart

 

Deze vervangen de plaatselijke regels zoals vermeld op de huidige scorekaarten

  • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie.
  • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
  • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
  • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
  • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
  • Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
  • Droppings zones:

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

-          ontwijken volgens Regel 17.1

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

De Handicap & Regel Commissie

18 april 2019

 

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 8 maart 2019

Schade door (rups)bandensporen

 

Diepe, duidelijke (rups)bandensporen in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden zijn grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

H&R Commissie, 8 maart 2019