Plaatselijke regels

 

LET OP! DEZE INFORMATIE BETREFFENDE AFSTANDMETERS VERVANGT DE INFORMATIE OP DE SCOREKAARTEN!

SMARTPHONES NU WEL TOEGESTAAN ALS AFSTANDMETER!!

 

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze) overtreedt hij R.14-3.

Smartphones zijn toegestaan als afstandsmeter.

 

Straf voor overtreding:

bij de eerste overtreding:

Matchplay                               –   verlies van de hole

Strokeplay                               –   twee slagen

Bij een volgende overtreding  –   diskwalificatie

 

In het geval van een overtreding tussen het spelen van 2 holes wordt de straf bij de volgende hole toegepast.

 

Noot : het verdere gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, is alleen toegestaan in geval van nood. Het geluid van de telefoon dient uitgeschakeld te zijn.

 

 

 

Tijdelijke plaatselijke regels

Beschadigingen door de baan, veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen zijn GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Duidelijke bandensporen door de baan, als gevolg van werkzaamheden zijn GUR en mag door de baan ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terecht komt mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt,  zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regels: verlies van hole bij matchplay,

of 2 slagen bij strokeplay.

 

Handicap- en Regelcommissie oktober 2017

 

 

 

Plaatselijke regel:

“per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

 

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker  op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: als wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

 

Handicap- en regelcommissie, februari 2017

 

 

 

NIET VERMELD OP SCOREKAART

 

WINTERREGEL (PLAATSEN) GAAT 1 NOVEMBER IN

 

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag, zonder straf, worden opgenomen en worden schoongemaakt. De bal moet worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar de bal oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole op een plek die niet in een hindernis of op een green is.

Voordat de speler de bal opneemt moet hij de ligplaats van de bal merken.
Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is de bal “in spel” en mag niet opnieuw worden geplaatst.

Indien de speler zijn bal opneemt zonder de ligplaats van de bal te merken, of de bal beweegt op een andere manier, zoals bijvoorbeeld door het verrollen van de bal met een club, krijgt hij één strafslag.

 

NB 1: Straf voor overtreding van deze plaatselijke regel:

- matchplay:  verlies van de hole
- strokeplay:  twee strafslagen.
 
NB 2: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, met inbegrip van paden door de rough die gemaaid zijn op fairwayhoogte of lager.

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2019 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.


De Handicap & Regel Commissie

1 november 2018

 

 

 

 Correctie op artikel InterPoll uitgave oktober 2018 “waterhindernissen”

 

In het artikel “Waterhindernissen” is een fout geslopen die we hiermee willen corrigeren.

Onder de aanhef

 

“Tot zover de ‘algemene regels’. De vraag is wat je mag c.q. moet doen in een aantal bijzondere situaties.”

staat:

 

“De bal ligt op de brug bij hole acht.

De brug ligt in de waterhindernis gelet op de verticale grenzen van de waterhindernis. De brug is een vast obstakel. Je mag de brug ontwijken met toepassen van één strafslag.

De bal ligt op een drainagebuis.

 

De drainagebuis is een vast obstakel. Je krijgt hiervoor geen ‘free relief’. Ontwijken kost je één strafslag.”

 

Dit is niet juist. In regel 24-2 staat dat je een vast obstakel mag ontwijken behalve als de bal in een waterhindernis ligt. Je moet handelen als bij een waterhindernis of laterale waterhindernis.

 

Eén van de mogelijkheden is de bal spelen zoals hij ligt. Je mag daarbij wel ‘grounden’. In Regel 13-4: “Bal in de hindernis; verboden handelingen” staat dat je niet de grond of het water van een waterhindernis mag aanraken met hand of stok.

 

In de bijgevoegde Noot staat: “De speler mag op elk moment, ook bij het adresseren of bij de opzwaai voor de slag, met een stok of anderszins een obstakel aanraken of een object dat door de Commissie tot een integraal deel van de baan is verklaard of gras, een struik, een boom of iets anders dat groeit.” Deze uitzondering is bevestigd in Decision 13-4/30.

Wat je wel moet doen, staat in regel 24-1.b.Noot1:

 

“Indien een bal in een waterhindernis ligt (met inbegrip van een laterale waterhindernis) mag de speler de belemmering door een vast obstakel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1”. Je moet dus de bal spelen zoals hij ligt of de regel van de waterhindernis toepassen. Dat impliceert dat je bij toepassing van Regel 26.1 een strafslag moet incasseren.

 

De juiste tekst had moeten zijn:

 

De bal ligt op de brug bij hole acht.

 

De brug ligt in de waterhindernis gelet op de verticale grenzen van de waterhindernis. De brug is een vast obstakel. Je mag de brug niet ontwijken, maar moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1 (de regels voor de waterhindernis hanteren). Dat impliceert dat je bij toepassing van Regel 26-1 een strafslag moet incasseren.

De bal ligt op een drainagebuis.

 

De bal ligt op een vast obstakel en deze mag niet worden ontweken. Hier geldt het zelfde. De bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1 (de regel voor de waterhindernis toepassen). Dat impliceert dat je bij toepassing van Regel 26- 1 een strafslag moet incasseren.

 

H&R Commissie