Plaatselijke regels

 

Plaatselijke regels scorekaart

 

Deze vervangen de plaatselijke regels zoals vermeld op de huidige scorekaarten

 • Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingen bord van de H&R Cie.
 • Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
 • Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
 • Vaste obstakels zijn alle paden en wegen en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
 • Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
 • Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
 • Droppings zones:

Als een bal in de hindernis ligt links van H8 of recht achter en rechts van de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

-          ontwijken volgens Regel 17.1

-          als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

De Handicap & Regel Commissie

1 maart 2019

 

 

Tijdelijke plaatselijke regels

Winterregel (plaatsen) NIEUWE FORMULERING

 

Als de bal van een speler in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal
 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf referentiepunt: lengte van scorekaart, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemeen gebied zijn.

Verkorte vorm van deze regel:

Als de bal van een speler in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt op alle holes, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm (de lengte van een scorekaart) vanaf de oorspronkelijke ligging van de bal en niet dichter bij de hole.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2019 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.


De Handicap & Regel Commissie

27 februari 2019

 

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 8 maart 2019

Schade door (rups)bandensporen

 

Diepe, duidelijke (rups)bandensporen in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden zijn grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

 

H&R Commissie, 8 maart 2019

 

 

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 8 maart 2019

ALLE HINDERNISSEN ROOD

 

Het was de bedoeling om de komende weken alle met gele paaltjes gemarkeerde hindernissen te wijzigen in rode hindernissen. Door leveringsproblemen van deze rode paaltjes in geheel Nederland is niet vast te stellen wanneer dat project voltooid zal zijn. Daarom heeft de H&R Cie. de volgende tijdelijke plaatselijke regel ingevoerd:

 

Bij het spelen van alle holes moet de gele hindernis als een rode hindernis behandeld worden.

 

Dat betekent dat u in alle gevallen de keuzes voor ontwijken hebt zoals beschreven in Regel 17.2d (#1, 2 en 3)

 

H&R Commissie, 8 maart 2019