Plaatselijke regels

 

LET OP! DEZE INFORMATIE BETREFFENDE AFSTANDMETERS VERVANGT DE INFORMATIE OP DE SCOREKAARTEN!

SMARTPHONES NU WEL TOEGESTAAN ALS AFSTANDMETER!!

 

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze) overtreedt hij R.14-3.

Smartphones zijn toegestaan als afstandsmeter.

 

Straf voor overtreding:

bij de eerste overtreding:

Matchplay                               –   verlies van de hole

Strokeplay                               –   twee slagen

Bij een volgende overtreding  –   diskwalificatie

 

In het geval van een overtreding tussen het spelen van 2 holes wordt de straf bij de volgende hole toegepast.

 

Noot : het verdere gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, is alleen toegestaan in geval van nood. Het geluid van de telefoon dient uitgeschakeld te zijn.

 

 

 

Tijdelijke plaatselijke regels

Beschadigingen door de baan, veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen zijn GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Duidelijke bandensporen door de baan, als gevolg van werkzaamheden zijn GUR en mag door de baan ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terecht komt mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt,  zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regels: verlies van hole bij matchplay,

of 2 slagen bij strokeplay.

 

Handicap- en Regelcommissie oktober 2017

 

 

 

Plaatselijke regel:

“per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

 

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker  op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: als wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

 

Handicap- en regelcommissie, februari 2017

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 15 september 2018

 

Door de extreme droogte is op vele plaatsen door de baan sprake van vele beschadigingen. De Commissie is van mening dat de volgende tijdelijke plaatselijke regel behoorlijk spel kan bevorderen.

 

De regel:

 

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt in een een kale plek ten gevolge van de droogte mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen zo dicht mogelijk en niet verder dan 1 stoklengte bij de oorspronkelijke ligplaats waar geen beschadiging aanwezig is en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.

Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere Regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

 

Noot 1: Door de baan - Through the Green

Door de baan’ is het hele gebied van de baan, behalve:
a. de afslagplaats en de green van de hole die wordt gespeeld, en

b. alle hindernissen op de baan.

 

Noot 2: Kort gemaaid gedeelte

Betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

 

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:

 

Matchplay Verlies van de hole;

 

Strokeplay Twee slagen.

 

Noot: Indien een speler de algemene straf krijgt voor een overtreding van deze Plaatselijke Regel, krijgt hij geen extra straf volgens de Plaatselijke Regel.”

 

 

Matchplay Vraag Van De Week, april 2018.

 

Een nieuwe rubriek in het nieuwe golfseizoen. De H&R-commissie wil alle competitiespelers en overige belangstellenden van de Noord-Nederlandse in dit nieuwe seizoen informeren over ‘regel-kwesties’.

 

Het komt u vast wel bekend voor. Je speelt een wedstrijd en komt in een situatie waarbij je denkt “Hoe zit het ook al weer?”.

Je tegenstander maakt een overtreding van de regels; Je past zelf een regel op een zodanige wijze toe, dat je tegenstander hier niet mee akkoord gaat; Er is wellicht een overtreding van een Etiquette-regel gemaakt; allemaal spelsituaties die aanleiding geven voor een discussie over de toepassing van de regels.

 

In deze rubriek willen we wekelijks een spelsituatie aan u voorleggen waarbij het bovenstaande aan de orde komt.  De input voor deze spelsituaties wordt geleverd door u als competitiespeler.

 

Indien u zelf een spelsituatie hebt die aanleiding gaf tot een dergelijke discussie en zou u deze willen delen met onze clubleden dan wordt u hierbij van harte uitgenodigd om een beschrijving van de spelsituatie aan te leveren. De H&R-commissie maakt er een kort verhaal van dat we op de site publiceren en verspreiden naar de competitiespelers.

 

We starten deze week met een vraag van één van de leden van een Dames Zondag team.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de H&R-commissie,

Ben van der Maat

ben.vandermaat@hotmail.nl

06-15066292

 

 

Matchplay vraag van week 5;

 

Klik hier voor de Machplayvraag van week 5