Beste contactpersonen van alle commissies en competitieteams van NNG&CC

Volgend jaar bestaat onze club 75 jaar! Dat willen wij groots vieren met veel leuke activiteiten door het hele lustrumjaar heen en in het bijzonder tijdens een spetterende feestweek in juni 2025.

De lustrumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. In juni van dit jaar tijdens de opening van ons mooie verbouwde clubhuis, hebben wij alvast een tipje van de sluier opgelicht over het thema, het logo en het programma.
Het thema ‘For ever Young’ slaat op het vieren van alles wat met de vitaliteit van
onze club te maken heeft: gezelligheid en sportiviteit, meer ruim baan voor de jeugd, gastvrijheid, een club, clubhuis en golfbaan waar we trots op zijn, een mens- en milieuvriendelijke bejegening, en daarmee toekomstbestendig.
Een lustrumfeest is pas echt een feest als onze leden daar een eigen invulling aan kunnen geven met feestelijke activiteiten die zij leuk vinden en waar ze zelf uitvoering aan geven.
Daarom nodigt de lustrumcommissie je uit om samen met je team iets bij te dragen aan de feestvreugde.
Dat kan van alles zijn:
Een lied, een act, een performance, een stand-upcomedian, een pub-quiz, een alternatieve golf wedstrijd, muziek, zang, dans, een filmpje een fotocollage, een muziekquiz, een expositie, karaoke, wat je maar wilt.
Het is niet noodzakelijk dat je hele team meedoet, we kunnen ook combinaties van verschillende teamleden maken, het liefst een mix van jong en oud en alles wat daar tussen zit.

Heb je wel een idee maar hulp nodig bij de uitvoering? Daar kan de lustrumcommissie voor zorgen. 

Een van de commissieleden zal binnenkort contact met je opnemen om te polsen of je team (of leden van je team) belangstelling heeft om een bijdrage te leveren aan ons mooie lustrum feest. Heb je nu al een idee of wil je meer weten? Neem dan contact op via lustrumcommissienngcc@gmail.com

Hartelijke groet


Leo Aukes
Voorzitter lustrumcommissie

 

Leden van de lustrumcommissie:

 

Leo Aukes voorzitter

Jenny van der Zee secretaris

Hans Oosterwijk penningmeester

Fred van der Werff

Georgette Mathijssen

Hanneke Fauser

Caroline Pleijte

Hein Gaarenstroom

Lars Evers

Paul de Haan

 

 

 

Zoals jullie wellicht al weten, bestaat onze mooie club volgend jaar 75 jaar. Dat willen we groots vieren met veel spetterende activiteiten door het hele jaar heen en een grote feestweek in de maand juni van dat jaar. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Het bestuur heeft hiervoor al een mooi bedrag gereserveerd maar er is meer nodig. En daarom gaat de lustrumcommissie op 21 september a.s. een grote badeendenrace organiseren in de vijver van hole 9. We laten 5000 genummerde badeenden te water en aan het badeenden nummer dat als eerste de finish bereikt, is een grote prijs verbonden.

De eerste prijs  is 1500,--

De tweede prijs is 1000,-

De derde prijs is 500,--

Om dit te kunnen realiseren moeten er loten verkocht worden en daar roept de lustrumcommissie jullie hulp voor in. Het zou fantastisch zijn als ieder lid 20 loten kan verkopen. Doen jullie mee? Gaan jullie de uitdaging aan om met de commissie 5000 loten te verkopen?De loten zijn te koop bij het secretariaat. De actie geldt voor de hele maand juli

Graag ontvang ik meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip