Bouwbulletin 1

De renovatie.
 

Na de ALV op 28 februari 2022, waar we toestemming kregen om op basis van het Voorlopig Ontwerp verder te gaan met de uitwerking van de renovatieplannen, is er achter de schermen veel werk verzet wat niet altijd voor iedereen zichtbaar is.Graag willen wij iedereen meenemen in het proces en een update geven waar we nu staan.

Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen door regelmatig een bouwbulletin uit te geven waarin we u op de hoogte houden van het gehele proces. En hier de eerste uitgave!
 
 
Na de ALV is er een procesbegeleider aangesteld in de persoon van Aeijolt Keuning van bureau BCN (tevens bedrijfslid).  Dit bureau en Aeijolt Keuning hebben ruime ervaring met het begeleiden van ingewikkelde bouwprocessen.
Er zijn 3 aannemers en installateurs benaderd. Na een positieve reactie van deze is er eerst een schouw (rondleiding door het gebouw) geweest om ze te laten zien wat er zou moeten gebeuren. De aannemers is verzocht om mee te dingen naar de opdracht. Daarbij werden heldere eisen gesteld aan de aannemers. Op grond van deze eisen haakte een van de aannemers af omdat het bedrijf te klein was om aan de eisen te voldoen. Daarmee bleven twee aannemers over en via een kwaliteitssysteem (selectiecriteria) werd uiteindelijk gekozen voor bouwbedrijf Jurriens Noord B.V. uit Groningen.
Ook met installateurs is een dergelijk traject gevolgd  waarbij uiteindelijk installatiebedrijf Velgsib uit Stadskanaal met als onderaannemer D&W elektrotechniek (tevens bedrijfslid) uitgekozen werd.  Er is duidelijk gesteld dat er een limiet aan de bouwsom zit zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. De komende weken wordt het bouwteam opgestart waarbij de aannemer en installateur gezamenlijk met de architect en adviseurs de plannen naar een hoger detailniveau gaan uitwerken. De aannemer en installateur hebben dan meer kennis van het gebouw (opnames) en kunnen alternatieven, varianten inbrengen. Stapsgewijs kan bijgestuurd worden naar het taakstellende budget.  Vanzelfsprekend zullen de gestegen grondstofprijzen doorwerken in de nieuwe kosten calculaties maar hoe groot dat zal zijn is nog onduidelijk.  We hopen medio  oktober meer inzicht te hebben. Als dit binnen redelijke grenzen blijft, zal dit gepresenteerd worden op de ALV in november 2022 waarbij ook een besluit genomen kan worden door de ALV. Pas na goedkeuring van het prijsniveau en het definitieve ontwerp door de ALV krijgen de aannemer en installateur opdracht voor de uitvoering.
 
Daarnaast heeft het Bestuur de BAC gevraagd een transitieplan te maken en te begroten. In de begroting is een bedrag opgenomen voor deze transitie maar ook hier spelen gestegen prijzen een nog onduidelijke rol.
Wat gaan we doen. Tenten, oude karrenboerderij, nieuwe karrenboerderij, containers. Alles zal bekeken worden.
Daarnaast gaan we op korte termijn in gesprek met André over zijn positie en rol in deze transitie.
 
Een belangrijke taak zal toebedeeld worden aan de bouwbegeleider tijdens de uitvoering. We onderzoeken of dit een professional van buitenaf moet worden, of dat er een persoon of team gevonden kan worden vanuit de vereniging zelf. Dat laatste levert natuurlijk  financiële voordelen op, naast de betrokkenheid bij de club.
 
Onder leiding van Peter Bos, interieurarchitect, is hard gewerkt om het interieurplan verder gestalte te geven. Sax heeft een prachtige sfeerimpressie gegeven van het mogelijk nieuwe interieur en er zijn een aantal influencers-bijeenkomsten geweest, waarbij het interieur uitgebreid besproken is. De gemaakte op- en aanmerkingen worden meegenomen door de architect naar het definitieve ontwerp.
 
Natuurlijk vergeten we de baan niet. Deze ligt er fantastisch bij en dankzij de beregeningsinstallatie heeft de hitteperiode geen grote littekens nagelaten in de fairways.
Vanzelfsprekend wordt in het kader van de renovatie ook nagedacht over het gebruik van de baan tijdens deze periode en met name richting de competitie, Trompbeker, wedstrijden enzovoorts. We willen dat het programma zoveel mogelijk door kan gaan.
 
De renovatie zal last met zich mee aan brengen voor iedereen. We hopen dit met elkaar zoveel mogelijk te verzachten en staan altijd open voor ideeën en suggesties van de leden om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
 
Namens het Bestuur en de BAC

 

Bouwbulletin 1

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip