Nieuwsbode maart 2013

Nieuwsbode Bedrijfsleven Sociëteit Landheer de Poll

 

 

Openingsborrel Snert bij de VuurkorfHout

 

Veel van onze bedrijfsleden zijn op donderdag

28 februari met hun gasten naar onze golfclub

ge­ko­men en hebben de vuurkorf zien bran-

den. De leden trouwens ook…. Aardig dat

onze greenkeepers wat hout hadden gesprok-

keld. Een beetje warmte was geen overbodige

luxe, hoewel de omstandighe­den zo goed

waren, dat onze hoofdgreen­keeper Allan

’s morgens had beslo­ten dat voor het eerst

sinds een lange koude tijd de greens weer

open gingen.

 

De spelers gingen met die wetenschap nog enthousiaster de baan in en de borrelaars kwamen wat later in het knappe pak. Een aantal bedrijfsleden informeerde voor de zekerheid vooraf­gaand aan de eerste afslag, dat het vandaag toch nog NIET ging om de punten? Nee, de pun­ten voor de Landheer de Poll Bokaal worden pas vanaf april verdeeld. Gelukkig niet, zeiden een paar na afloop tijdens de gezellige borrel, want een beetje oe­fe­ning kan geen kwaad. Jammer, zei weer een ander, ik heb nog nooit 3 boven de baan gespeeld, het ging als een speer…

 

Na de openingsspeech van Arend, waarin oa. de nieuwe bedrijfsleden Hendriks Bedrijfsdien­sten, De Haan Advocaten en Royal Hoitsema Labels konden worden voorgesteld, had iedereen zin in de snert met veel worst, rogge­brood, spek en wat al niet meer. Heerlijk.

 

De lezing van Jan Minderhoud heeft ons een heel interessant kijkje in onze golfhersenen gegeven. Zo wordt onze golfintelligentie voor een groot deel in aanleg bepaald. Alleen onze ervaring (lees oefe­ning op de drivingrange) kan wel het aantal verbindingsknopen tussen de zenuwen vergroten, waar­door we sneller, beter enzovoorts kunnen acteren. Een goede golfer telt dus niet alleen z’n zegeningen, maar ook z’n knopen. Dus toch een beetje elitair….

Er blijkt ook een verschil tussen golfers met een sterke oriëntatie op de linker hersenhelft: zorgvuldig, veel kennis, vaste rituelen etc. of op de rechter: intuïtie, creativiteit en risico’s nemen. Dit betekent dat bij matchplay de eerste stapelgek wordt van ‘opjagen’, als je telkens vóór je opponent gaat lopen en de tweede, met dus de oriëntatie op de rechter hersenhelft, mesjoche als je de vaart eruit haalt en juist achterblijft. T’is maar dat je het weet. Nu wordt de Landheer de Poll Bo­kaal natuurlijk op basis van stableford gespeeld, maar je zult niet de eerste collega zijn die een belang­rijke promotie misloopt door het verlies van een onderlinge pot matchplay.

 

Via de tekst in de uitnodiging, hebben we Jan het volgende voorgelegd: Epke Zonderland vertelde in de jubileumeditie van het Klokhuis op tv, dat hij zijn oefeningen al zo vaak geoefend en gevisualiseerd heeft, dat zijn ‘Oh shit-gebied’ in de hersenen buitenge­woon goed ontwikkeld is. Op onbewust niveau registreren zijn hersenen al vroegtijdig dat zijn handen net mis dreigen te grijpen en corrigeren dit, voor­dat de doodsmak een feit is.

 

 

 

 

 

Jan, als dat kan met een reuzenzwaai, leidend tot olympische medailles, moet de correctie van die golfswingetjes van ons tot par toch een kleine moeite zijn…… ??

 

Via hersenscans liet Jan ons zien, dat bij een golftopper in het werkgeheugen slechts een klein centrum actief is, waardoor (of omdat) hij goed kon focussen en concentreren. Dit is dus dat ‘Oh shit-gebied’. Bij ‘de rest’ flikkerde het in de hersenen overal; ze werden afgeleid door sores op het werk, de onzekerheid over de te spelen chip, de uitgaven van partnerlief thuis, de twijfel of er nu wel of niet met de driver moest worden afgeslagen en noem maar op. De topper daarentegen weet het (denkt er niet meer over na), doet het (zonder twijfel) en laat zich niet afleiden van z’n doel. Ook een flowervaring, veelal beschreven alsof het hele hoofd leeg is, past in dit verhaal. Zo zal GLT-Plus vorig jaar ongetwijfeld de winnaar zijn geworden van de Landheer de Poll Bokaal, hè Jan en Aad??

 

Er ontstond nog een leuke discussie over het nut van de oefenswing: volgens bovengenoemde theorie hoef je dus geen oefenswing te maken, zeker niet, als je oefenswing een compleet andere beweging is dan je eigenlijke slag. De oefenswing vult dan het werkgeheugen alleen maar met overbodige en afleidende informatie. Ondergetekende probeerde nog even in te brengen, dat de oefenswing toch ook de be­ves­tiging kon geven van het juiste tempo en ritme. Maar vervolgens viel de hele zaal over me heen dat het alleen maar twijfel kon zijn. OK.

 

Jan Minderhoud, hartelijk bedankt! Na de lezing zei nog iemand, dat íe niet had durven vragen, hoe het dan kon dat hij om geld vaak veel beter speelde……

 

Uitreiking tagVervolgens werd Pieter Lettinga van Dorhout Advocaten opgeroepen als ‘toetje’ van de bij­een­komst. Wat is het geval? Onze Bedrijfsleven Sociëteit heeft een nieuwe rubriek ‘Bunkeren met Landheer de Poll’. In de eerste InterPoll, ons clubblad, van dit jaar kan iedereen zien en lezen hoe Bert Haan van Strukton zo in het zand van de bunker van hole 14 heeft gebeten. Aan het eind van de rubriek geeft Bert het schepje over aan Pieter. En nu komt het: in dit volgende interview deed Pieter een opvallende uitspraak:

 

Hoe vind je Bedrijfsleven Sociëteit Landheer de Poll? Eerlijk gezegd vind ik het heel goed dat er iets gebeurt. De NNGCC zie ik als een hechte familie, waarbij de bedrijfsleden zijn aangetrouwd. En als je op de baan loopt met je greenfeevoucher, waar we goed voor betaald hebben, voel ik me toch de koude kant. Misschien zouden wij als bedrijfsleden een tag aan onze tas kunnen krijgen, waaraan leden kunnen zien, dat wij niet ‘zomaar’ greenfee spelers zijn, maar behoren bij Bedrijfsleven Sociëteit Landheer de Poll.

 

Omdat zowel de Bedrijfsledencommissie als het Bestuur van de NNGCC dit een heel goed idee von­den, werd vanavond als verrassing aan Pieter de eerste tag met ons nieuwe logo uitgereikt.

 

Zo krijgen alle bedrijfsle­den zo snel mogelijk de 2 tags met daarop ons logo, dat is ontworpen door Machteld Hardick Grafische Vormgeving.

 

Ter ere van de introductie van dit logo, gaan we dit jaar in september ook de Golden Tag On Tour Landheer de Poll uitreiken, aan diegene die ons via een foto bewijst dat hij of zij het verst is gereisd met onze tag. Een soort alternatieve longest drive dus. Die foto plaatsen we dan op onze website, die zeer binnenkort ook nieuw verschijnt.

 

Let op:  U kiest natuurlijk zelf wie binnen uw bedrijf deze 2 tags aan de tas hangt. De tag vervangt de greenfeevoucher NIET. En u kunt natuurlijk nog steeds collega's en gasten op uw greenfeevouchers la­ten spelen ZONDER dat zij een tag aan hun tas hebben. Leden van de Noord Nederlandsche Golf & Country Club kunnen nu aan de tag EN de greenfeevoucher aan de tas zien, dat u zeer gewaar­deerd bedrijfslid bent van Bedrijfsleven Sociëteit Landheer de Poll. In de volgende InterPoll komt het interview én een foto van de tag, zodat leden weten van hoe en wat.

 

Als dank voor zijn idee én zijn late komst, omdat hij eigenlijk verhinderd was, kreeg Pieter behalve de 2 tags en bloemen, ook Marshmallows met saté prikkers, het toetje van Snert bij de Vuurkorf.

 

 

Namens de Bedrijfsleden entag

Sponsorcommissie,

 

Carola Peper                                                                  

Arend van Olst

Paul Kern

Cees Pissuisse

Jaap van Voorden

Jan Hendriks (Bestuur)