Flora & Fauna commissie

 

Onze golfbaan op Landgoed de Poll heeft een uniek karakter: wij combineren maar liefst 4 verschillende landschappen op Landgoed de Poll, dit doet geen enkele baan in Nederland ons na. Dit zijn:

  • het historisch park rond het clubhuis,
  • het Parklandschap tegen de Pollselaan,
  • het Drentsche Aa landschap gelegen ten zuiden en langs de spoorbaan,
  • en het Boslandschap gelegen tegen de Zuidlaarderweg.

 

De Flora & Fauna commissie ondersteunt binnen het kader "Beheerplan Groene Omgeving 2018-2023" geschreven door bureau Buiting voor onze club, onze baancommissaris en greenkeepers. 

Allerlei activiteiten op het gebied van natuurbeheer en natuurbeleving met als prioritering: allereerst is de functie (de golfbaan) bepalend, dan de energietransitie (Hoe kunnen wij bijv. de CO2 uitstoot actief beperken?) en vervolgens de biodiversiteit. Daarnaast dragen we zorg voor de handhaving van onze GEO- certificering. De commissie bestaat uit baancommissaris Jaap Engbers, Vincent Gooskens (voorzitter), Janneke Kruiswijk, Bernard Prenger, Marijke Gooskens, Jaap Copper, Joost de Groot (GEO) en Carola Peper (communicatie).

 

Voor het beheer van de baan is een indeling gemaakt per jaar in werkblokken aangevuld met praktische adviezen, als handvat voor ons als leken op het gebied van natuurbeheersmaatregelen. En zo door een evenwichtig beheer van de groene elementen in combinatie met de cultuurhistorische en -natuurwaarden op het landgoed, optimaal door de golfers van de golfbaan genoten kan worden. Tegelijkertijd betrekken we ook zoveel mogelijk leden bij onze activiteiten om hun natuurbeleving van Landgoed de Poll te stimuleren. Wie niet waagt, wie niet wint……

 

In het verleden zijn er allerlei initiatieven geweest op dit gebied. Het is onze bedoeling om aansluiting te vinden met alle leden met kennis, kunde en liefde voor Flora en Fauna. De commissie heeft daarvoor een eigen huisstijl, Nieuwsbrief, artikelen in de InterPoll én het knalgele Activiteitenbord in de hal van het Clubhuis, waar leden zich kunnen informeren en opgeven.

 

Ook de teams of clubjes die al voor een langere termijn een hole hebben geadopteerd naar aanleiding van de oproep van de baancommissaris, gaan we betrekken bij de keuze van nieuwe aanplant en het onderhoud conform dit ‘Beheersplan Groene omgeving’. Wellicht hebben ze zelf ideeën. En we gaan natuurlijk de overgebleven holes promoten ter adoptie.

 

Als u een hole wilt adopteren of in de toekomst de Nieuwsbrief Flora & Fauna rechtstreeks wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op mail adres peper@home.nl.

 

 

 

Veel actieve leden op het gebied van Flora zien en weten meer dan één. Hier een overzicht van allerlei wetenswaardigheden van de Flora & Fauna Landgoed de Poll, artikelen in de InterPoll en Nieuwsbrief Flora & Fauna, waarbij het meest recente nieuwtje bovenaan staat. Mail ons (peper@home.nl) het liefst met foto, als u een bijzondere vogel, plant of dier op het landgoed heeft gezien!

 

 

 

               

               

Wat je aandacht geeft groeit. De activiteiten van de Flora & Fauna commissie bestaan vaak uit lastige klussen: bukken, vuile handen en soms zwaar en eentonig werk. Met onze enthousiasme en resultaten hopen we steeds meer leden te kunnen interesseren voor Flora & Fauna. Tenslotte maken vele handen licht werk en wordt de voldoening van het golfen steeds groter als je ook een steentje hebt kunnen bijdragen.  

 

 

We hopen dat u geniet van de flora & Fauna op Landgoed de Poll en ons eens komt meehelpen

Titel

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip