Privacy en cookiebeleid

De Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal de NNG&CC, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.
Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt de NNG&CC deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.
De NNG&CC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de NNG&CC. De NNG&CC streeft ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betracht de NNG&CC grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

De NNG&CC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op www.nngcc.nl. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.

De NNG&CC kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina's en van de informatie die daarop staat.