Plaatselijke regels

Winterregel (plaatsen) gaat op 3 november 2017 in.

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag, zonder straf, worden opgenomen, worden schoongemaakt en worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar de bal oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.
Voordat de speler de bal opneemt moet hij de ligplaats van de bal merken.
Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is de bal “in spel” en mag niet opnieuw worden geplaatst.
Indien de speler zijn bal opneemt zonder de ligplaats van de bal te merken, of de bal beweegt op een andere manier, zoals bijvoorbeeld door het verrollen van de bal met een club, loopt hij één strafslag op.

 

NB 1: overtreding van deze plaatselijke regel:

- matchplay:  verlies van de hole
- strokeplay:  twee strafslagen.
 

NB 2: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager, met inbegrip van paden door de rough die gemaaid zijn op fairwayhoogte of lager.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.

 

November 2017

 

 

LET OP! DEZE INFORMATIE BETREFFENDE AFSTANDMETERS VERVANGT DE INFORMATIE OP DE SCOREKAARTEN!

SMARTPHONES NU WEL TOEGESTAAN ALS AFSTANDMETER!!

 

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze) overtreedt hij R.14-3.

Smartphones zijn toegestaan als afstandsmeter.

 

Straf voor overtreding:

bij de eerste overtreding:

Matchplay                               –   verlies van de hole

Strokeplay                               –   twee slagen

Bij een volgende overtreding  –   diskwalificatie

 

In het geval van een overtreding tussen het spelen van 2 holes wordt de straf bij de volgende hole toegepast.

 

Noot : het verdere gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, is alleen toegestaan in geval van nood. Het geluid van de telefoon dient uitgeschakeld te zijn.

 

 

 

Tijdelijke plaatselijke regels

Beschadigingen door de baan, veroorzaakt door pikkende kraaien of dassen zijn GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Duidelijke bandensporen door de baan, als gevolg van werkzaamheden zijn GUR en mag door de baan ontweken worden volgens Regel 25-1b.

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terecht komt mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt,  zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regels: verlies van hole bij matchplay,

of 2 slagen bij strokeplay.

 

Handicap- en Regelcommissie oktober 2017

 

 

 

Plaatselijke regel:

“per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

 

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker  op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: als wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

 

 

Handicap- en regelcommissie, februari 2017

 

 

 

Regel van de maand december 2017

 

Vraag:

 

Uw bal ligt op de fairway. Voordat u slaat,

drukt u met uw voet het gras achter de bal

plat. Is dit toegestaan?

 

 

Antwoord:

 

Een speler mag niet de ligging of ligplaats

van zijn bal verbeteren door bewegen of

buigen van iets dat groeit (in dit geval gras).

Hij mag ook geen oneffenheden maken of

verwijderen of zand of losse aarde wegnemen

of platdrukken etc.

U krijgt in dit geval twee strafslagen.

Regel 13-2